வீடு > செய்தி > தொழில் செய்திகள்

வெப்ப துப்பாக்கிக்குப் பதிலாக ஹேர் ட்ரையரைப் பயன்படுத்தலாமா?

2023-12-11

1, முடி உலர்த்தி முக்கியமாக முடி அல்லது பிற பொருட்களை விரைவாக உலர்த்த பயன்படுகிறது.வெப்ப துப்பாக்கிகள்குறிப்பாக உயர் வெப்பநிலை காற்றோட்டத்தை உருவாக்க வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் பொதுவாக தொழில்துறை, கட்டுமானம் மற்றும் பராமரிப்பு துறைகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

2, முடி உலர்த்தியின் முக்கிய செயல்பாடு அதிக வெப்பநிலையை விட வசதியான சூடான காற்றை வழங்குவதாகும். திவெப்ப துப்பாக்கிஅதிக வெப்பநிலையில் சூடான காற்றை உருவாக்க அதிக சக்தி மற்றும் அதிக வெப்பநிலை வரம்பைக் கொண்டுள்ளது.


We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept