வீடு > செய்தி > தொழில் செய்திகள்

சூடான காற்று துப்பாக்கி முனையின் செயல்பாடு என்ன?

2024-02-02

எங்கள் தொழிற்சாலை வெஸ்டுல் பிராண்ட் ஹாட் ஏர் துப்பாக்கிகளுக்கான 4 வகையான காற்று முனைகளுடன் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. அவை ஒவ்வொன்றும் வெவ்வேறு பயன்பாடுகளைக் கொண்டுள்ளன. காற்று முனைகளை சரியாகப் பயன்படுத்தக் கற்றுக்கொள்வது வேலை திறனை பெரிதும் மேம்படுத்தும்.

காற்று முனை எண் 1 ஒரு கூம்பு முனை ஆகும். காற்றின் சக்தியை ஒரே இடத்தில் குவிப்பதே அதன் செயல்பாடு என்பதை வடிவத்திலிருந்து பார்ப்பது எளிது. சிறந்த வெப்பம் மற்றும் சாலிடர் மூட்டுகளை உருகுவதற்கு மின்னணு கூறுகளை சரிசெய்வதற்கும், மற்ற விரிவான வேலைகளுக்கும் இது பொருத்தமானது.

காற்று முனை எண் 2 என்பது ஒரு பிரதிபலிப்பு முனை ஆகும், இது சூடான காற்று துப்பாக்கியின் நோக்கத்தை ஒரு பக்கமாக விரிவுபடுத்தும் மற்றும் பெரும்பாலும் கொப்புள வேலைகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

பாதுகாப்பு முனை எண் 3 மிக முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. கண்ணாடி போன்ற சூடான காற்று துப்பாக்கி தேவைப்படும் பொருளைச் சுற்றி எரியக்கூடிய மற்றும் உடையக்கூடிய பொருட்கள் இருக்கும்போது, ​​இந்த காற்று முனையைப் பயன்படுத்தி ஒரு பக்கத்தை வெப்பக் காற்றிலிருந்து பாதுகாக்க முடியும். துப்பாக்கி காற்றின் சக்தியால் தாக்கப்பட்டு, இறுதியில் அது சிதைந்துவிடும்.

எண் 4 என்பது ஃபிஷ்டெயில் முனை ஆகும், இது காற்றின் சக்தியை ஒரு கோட்டில் குவிக்கக்கூடியது மற்றும் பெரும்பாலும் கார் மடக்கு வேலைகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

வெஸ்டுல் வழங்கிய சூடான காற்று துப்பாக்கி முனை பயன்பாட்டு வழிகாட்டி மேலே உள்ளது.


We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept